Home / โหลดเกมส์แล้วติดตั้งไม่ได้ ปัญหาโลกแตกที่เกมเมอร์ต้องเคยเจอ!

โหลดเกมส์แล้วติดตั้งไม่ได้ ปัญหาโลกแตกที่เกมเมอร์ต้องเคยเจอ!

การโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} แต่ละครั้งเชื่อว่า{บรรดา|พวก|เหล่า}เกมเมอร์ทั้งหลายต้องเคย{เจอ|พบ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}-{ยุ่งยาก|วุ่นวาย}มากมายเหมือนๆ กัน บางคนอาจ{เจอ|พบ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}-{คล้ายกัน|เหมือนกัน} แต่บางคนก็{เจอ|พบ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่แปลกไปจากคนอื่น นั่นก็เพราะสเป็ค{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ที่ต่างกันรวมไปถึงโปรแกรมที่ลงไว้ใน{คอม|คอมพิวเตอร์|PC|เครือง}ก็ไม่เหมือนกันนั่นเอง ซึ่งบางครั้งหาก{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}นั้นสามารถ{แก้|จัดการ}ได้ด้วยตัวเองก็ดีไป แต่หากหา{วิธี|ขั้นตอน}-{แก้ไข|ปรับปรุง}ไม่ได้ก็คงต้อง{ปวดหัว|เวียนหัว}กันหน่อยหรืออาจต้อง{ถอดใจ|ตัดใจ}เลิกเล่นกันเลยทีเดียว
{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}หนึ่งที่ทำให้เกมเมอร์อย่างเรา{เสียอารมณ์|หงุดหงิด}มากที่สุดก็คือการโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} ที่ผ่านทุก{ขั้นตอน|วิธี}มาอย่าง{เรียบร้อย|เสร็จ|พร้อม}แต่ดันมาเกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่การติดตั้ง คือไฟล์เกมส์ทุกอย่างได้รับการ{โหลด|ดาวน์โหลด}มาพร้อมแล้วแต่ไม่สามารถติดตั้งลงใน{คอม|คอมพิวเตอร์|PC|เครือง}ของเราได้นั่นเอง ใครที่{เจอ|พบ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}แบบนี้นอกจาก{เสียอารมณ์|หงุดหงิด}แล้วยังต้องมานั่ง{ปวดหัว|เวียนหัว}หาข้อผิดพลาดของเกมส์ที่เรา{โหลด|ดาวน์โหลด}มา ลอง{ตรวจสอบ|ตรวจเช็ค}ข้อผิดพลาดหรือ{สาเหตุ|ต้นเหตุ}ต่างๆ ตามที่บทความของเรานำมา{แนะนำ|แนะ|เสนอ|เสนอแนะ}ในวันนี้ดูค่ะ
1. ขั้นแรกก่อนโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} ทุกครั้งต้อง{ตรวจสอบ|ตรวจเช็ค}สเป็ค{คอม|คอมพิวเตอร์|PC|เครือง}ให้ละเอียดอีกครั้งว่า{ตรงกับ|เหมือนกับ}สเป็คขั้นต่ำซึ่งเกมที่เรา{โหลด|ดาวน์โหลด}มาต้องการหรือไม่ นอกจากนั้นให้เช็ค{พื้นที่|ขนาด}ว่างของไดรฟ์ที่เราจะทำการติดตั้งเกมส์ด้วยเพราะหาก{พื้นที่|ขนาด}ว่างไม่{พอ|เพียงพอ}ก็จะไม่สามารถติดตั้งได้
2. หลังจาก{เช็ค|ตรวจ}สเป็ค{คอม|คอมพิวเตอร์|PC|เครือง}และ{พื้นที่|ขนาด}ว่างแล้ว ก่อนโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} บางครั้งต้องทำการปิดโปรแกรม{แอนตี้|กำจัด|ตรวจ}ไวรัสก่อนทุกครั้ง เพราะโปรแกรมอาจคิดว่าไฟล์ที่เรากำลัง{โหลด|ดาวน์โหลด}เป็นไวรัสแล้วทำการ{ลบ|กำจัด}ไฟล์เกมบางไฟล์ออก ทำให้ไม่สามารถติดตั้งตัวเกมอย่าง{สมบูรณ์|เพอร์เฟ็กต์}ได้
3. {ตรวจสอบ|ตรวจเช็ค}ที่{ขั้นตอน|วิธี}การแตกไฟล์ว่าไฟล์ครบ{สมบูรณ์|เพอร์เฟ็ก}หรือไม่ เพราะหากไฟล์เกมไม่{สมบูรณ์|เพอร์เฟ็กต์}ก็จะทำให้เราไม่สามารถติดตั้งเกมส์ได้{เช่นกัน|เหมือนกัน}
{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}การติดตั้งเกมส์ไม่ได้นับเป็น{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่เกิดได้จาก{สาเหตุ|ต้นเหตุ}-{หลายอย่าง|หลายสิ่ง} หากเกมเมอร์คนไหน{เจอ|พบ}กับเรื่องนี้ก็ต้องใจเย็น ค่อยๆ หา{สาเหตุ|ต้นเหตุ}ไปทีละอย่างจนกว่าจะ{เจอ|พบ}-{เหตุ|สาเหตุ}ที่แท้จริงแล้วจึงทำการ{แก้ไข|ปรับปรุง|จัดการ}ให้{ถูกต้อง|ถูก} หากใครแก้{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ด้วยตัวเองไม่ได้ การ{สอบถาม|ถาม}ผู้รู้ผ่านเว็บบอร์ด เฟซบุค หรือลอง{ค้น|ค้นหา}ใน Google ก็เป็นอีก{วิธี|ขั้นตอน|ตัวเลือก}ที่ทำให้ผู้ที่{ชอบ|ชื่นชอบ|รัก}การโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} สามารถ{แก้|แก้ไข|ปรับปรุง|จัดการ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ต่างๆ ในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองค่ะ