Home / แตกไฟล์เกมส์ไม่ได้ ทำยังไง?

แตกไฟล์เกมส์ไม่ได้ ทำยังไง?

เกมเมอร์ที่{ฝักใฝ่|สนใจ}ในการโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} มาเล่น ร้อยทั้งร้อยต่างก็ต้องเคย{ประสบ|พบเจอ|เจอ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ร้อยแปดกว่าจะสามารถเล่นเกมที่{ต้องการ|อยากได้}ได้สักเกมหนึ่ง ซึ่ง{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}-{บางอย่าง|บางสิ่ง}คุณอาจ{แก้ไข|จัดการ|ปรับปรุง}ได้ด้วยตัวเอง แต่{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}-{บางอย่าง|บางสิ่ง}ก็ไม่สามารถ{แก้ไข|จัดการ|ปรับปรุง}ได้ ทำให้เสียอารมณ์ความ{รู้สึก|นึกคิด}และอาจพ่วงอาการ{ปวดหัว|ปวดศีรษะ|เวียนหัว}ตามมาได้อย่าง{มาก|เยอะ} โดยเฉพาะ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}-{บางอย่าง|บางสิ่ง}ที่เกิดกับ{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ของเราแต่ไม่เกิดกับ{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ของคนอื่นซะอย่างงั้น
อีกหนึ่ง{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่พบ{บ่อย|มาก|เยอะ}ในการโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์}ก็คือ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}แตกไฟล์เกมที่{โหลด|ดาวน์โหลด}มาไม่ได้ เนื่องจากเกม{ส่วนใหญ่|ส่วนมาก}ที่ผู้อัพโหลดไว้มักผ่านการบีบอัดให้มี{ขนาด|พื้นที่}-{เล็ก|แคบ|น้อย}ลง อยู่ในไฟล์ .rar หรือ .zip ซึ่ง{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ต่างๆ อาจเกิดจาก{ขั้นตอน|วิธี}การบีบอัดไฟล์ การอัพโหลดหรือ{โหลด|ดาวน์โหลด}ไฟล์ไม่สมบูรณ์ ไปจนถึง{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่ตัวไฟล์เกมส์เอง หากคุณ{เจอ|พบ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}โหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} มาแล้วแตกไฟล์ไม่ได้ล่ะก็ ลองทำตาม{ขั้นตอน|วิธี}ต่อไปนี้ดู
1. หากเจ้าของไฟล์อัพโหลดไฟล์เกมส์ต่างๆ ไว้บนเว็บ{ฝาก|รับฝาก}ไฟล์หลายๆ เว็บ ให้คุณลองโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} ดังกล่าวจาก{เว็บ|เว็บไซต์}อื่นดูว่าเกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}เดียวกันหรือไม่ หากลอง{โหลด|ดาวน์โหลด}จากโฮสต์อื่นแล้วยัง{พบ|เจอ}ว่า{แตก|แยก}ไฟล์ไม่ได้ ก็ให้ลอง{แจ้ง|บอก}เจ้าของไฟล์ว่าไฟล์เกมนั้นๆ มี{ปัญหา|ข้อบกพร่อง} ให้ทำการ{แก้ไข|จัดการ|ปรับปรุง}ที่{ขั้นตอน|วิธี}การอัพโหลดหรือการบีบอัดไฟล์ใหม่ให้{สมบูรณ์|เพอร์เฟ็กต์}
2. หากแก้{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}โดยการอัพโหลดไฟล์ใหม่แล้ว เมื่อคุณโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} มาแล้วก็ยังไม่สามารถ{แตก|แยก}ไฟล์ได้ อาจเป็นเพราะตัวไฟล์เกมเองมี{ปัญหา|ข้อบกพร่อง} ไม่ว่าจะเป็น{ขั้นตอน|วิธี}การ{แบ่ง|แยก}ไฟล์ การบีบอัดไฟล์เพื่อลด{ขนาด|พื้นที่}ลง หรือ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่{ขั้นตอน|วิธี}อื่นๆ ในกรณีนี้ควร{แคป|ก๊อป|ก๊อปปี้}-{ภาพ|รูปภาพ|รูป}หน้าจอมายืนยันด้วยว่าไม่สามารถ{แตก|แยก}ไฟล์ได้ก่อนจะทำการ{แจ้ง|บอก}เจ้าของไฟล์ให้{แก้ไข|ปรับปรุง|จัดการ}
3. {ตรวจเช็ค|ตรวจสอบ}ว่าระหว่างโหลด{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} อยู่นั่น เครื่อง{คอมพิวเตอร์|PC}ของคุณเชื่อมต่อกับ{อินเตอร์เน็ต|เน็ต}และมีสัญญาณความแรงที่{เสถียร|พอดี|สมบูรณ์} เพราะระหว่าง{โหลด|ดาวน์โหลด}โดยไม่มีโปรแกรมช่วย{โหลด|ดาวน์โหลด}หากสัญญาณ{อินเตอร์เน็ต|เน็ต}ขาด{หาย|สูญ|สูญหาย}ไปก็อาจทำให้ไฟล์ที่{โหลด|ดาวน์โหลด}มาไม่{สมบูรณ์|เพอร์เฟ็กต์} เป็นอีก{สาเหตุ|ต้นเหตุ}หนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถ{แยก|แตก}ไฟล์เกมส์ได้{เช่นกัน|เหมือนกัน}
แม้{บางครั้ง|บางสิ่ง}การโหลด{โหลด|ดาวน์โหลด} จะมี{ปัญหา|ข้อบกพรอง}-{หลายอย่าง|หลายสิ่ง} แต่หากเรา{แก้ไข|ปรับปรุง}อย่างถูก{วิธี|ขั้นตอน}ก็สามารถเล่นเกมได้อย่างสบายใจแน่นอน