Home / เตรียมความพร้อมให้คอมพิวเตอร์ของคุณก่อนดาวน์โหลดเกม

เตรียมความพร้อมให้คอมพิวเตอร์ของคุณก่อนดาวน์โหลดเกม

{เกมส์คอมพิวเตอร์|เกมส์ PC}หรือ{เกมส์ PC|เกมส์คอมพิวเตอร์} ในปัจจุบันได้รับการ{พัฒนา|ปรังปรุง|วิวัฒนาการ}ขึ้นจากในอดีตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น{เนื้อหา|เนื้อเรื่อง} ระบบการเล่น จนถึง{คุณภาพ|ความเป็นเลิศ}ของเสียงและกราฟิกที่{สวยงาม|งดงาม|สวย}มี{คุณภาพ|ความเป็นเลิศ}และสมจริงยิ่งกว่าเดิม แต่ด้วยกราฟิกขั้นสูงทำให้{ขนาด|พื้นที่}ของเกมกินพื้นที่ในเครื่อง{มาก|เยอะ}ขึ้น นอกจากนี้ยัง{เปลืองlสิ้นเปลือง}-{ทรัพยากร|วัสดุ}ในเครื่อง{คอมพิวเตอร์| PC}ของเราเป็นอย่าง{มาก|เยอะ|มากมาย} เพราะฉะนั้นก่อนทำการ{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} เกมไหนก็ตาม ต้อง{ทำ|ปฏิบัติ}การ{เตรียม|สำรอง}ความพร้อมให้กับ{คอมพิวเตอร์|PC}ก่อนเสมอเพื่อให้{มั่นใจ|แน่ใจ}ว่า{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ของเราจะเล่นเกมที่โหลดมาได้แน่นอน ตาม{วิธี|ขั้นตอน}ต่อไปนี้
1. {ตรวจเช็ค|ตรวจสอบ}สเป็คขั้นต่ำและสเป็ค{แนะนำ|แนะ|เสนอแนะ}ที่เกมส์นั้นๆ กำหนดไว้ เพื่อประเมินคร่าวๆ ว่า{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ของเราสเป็คถึงและสามารถ{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} เกมนั้นๆ มาเล่นได้หรือไม่
2. {ตรวจสอบ|ตรวขเช็ค}โปรแกรมจำเป็นในการรันเกมอื่นๆ เช่น DirectX ,.NET Frame work ,Visual C++ เป็นต้น โดยปกติแล้วโปรแกรม{เหล่า|พวก|กลุ่ม}นี้จะถูกติดตั้งอัตโนมัติมาตั้งแต่ซื้อ{เครื่อง|คอมพิวเตอร์|PC} แต่ก็อาจมีบางกรณีที่โปรแกรม{เสียหาย|เสีย|ชำรุด}หรือเราเผลอไป{ลบ|ลบทิ้ง|กำจัด} ก็ต้องทำการ{ลงโปรแกรม|ติดตั้งโปรแกรม}ใหม่ หรือหากเวอร์ชั่นของโปรแกรม{ล้าหลัง|ตกสมัย}ก็{อัพเดท|อัพ}เป็นตัว{ล่าสุด|ใหม่}จะดีกว่า
3. ทำการ{แสกน|ค้นหา}ไวรัสทั้งก่อนและหลัง{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} เพราะไวรัส{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}อาจทำให้เกมเกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}จนเล่นไม่ได้ ขณะเดียวกันตัวเกมอาจติดไวรัสมาจากโลกอินเตอร์เน็ตจนทำให้{เครื่อง|คอมพิวเตอร์|PC}ของเรา{เสียหาย|เสีย|บกพร่อง|ชำรุด}ได้{เช่นกัน|เหมือนกัน} เพราะฉะนั้นการ{แสกนไวรัส|ค้นหา}จึงเป็นการเตรียมพร้อมที่ต้องทำเพื่อ{ป้องกัน|ปกป้อง}ความ{เสียหาย|เสีย|ชำรุด}แก่{คอมพิวเตอร์|PC|คอม}
4. ก่อนดาวน์{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} ต้องดูว่า{พื้นที่|ขอบเขต|ขนาด}ในไดรฟ์ที่เราต้องการ{ลงเกม|ติดตั้งเกมส์}มีขนาด{เพียงพอ|พอ|พอดี}หรือไม่ เพราะหากเหลือ{พื้นที่|ขอบเขต|ขนาด}-{น้อย|นิดเดียว} นอกจากจะ{ลงเกม|ติดตั้งเกมส์}ไม่{สำเร็จ|เรยบร้อย}แล้วยังทำให้{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ของเราช้าขึ้นอีกด้วย จึงต้องหมั่น{ลบ|กำจัด}โปรแกรมขยะที่{ไม่ใช้|ไม่เอา}งานแล้วและขยะอื่นๆ ออกเสมอ
5. อ่าน{วิธี|ขั้นตอน}การ{โหลด|ดาวน์โหลด}และติดตั้งเกมให้เข้าใจก่อนเสมอ เพื่อ{ป้องกัน|ปกป้อง}การติดตั้ง{ผิด|ไม่ถูก}-{วิธี|ขั้นตอน}จนไม่สามารถเล่นเกมได้
6. หากเจอ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ใน{ขั้นตอน|วิธี}ติดตั้งหรือการเล่นใดๆ {ค้นหา|หา|ค้นพบ}-{วิธี|ขั้นตอน}-{แก้ไข|ปรับปรุง|ซ่อมแซม}จาก Google ได้เลยจะ{เร็ว|รวดเร็ว}กว่าถาม{คน|มนุษย์}โพสลิ้งค์โดยตรง
และนี่ก็คือ{ขั้นตอน|วิธี}ง่ายๆ ในการเตรียมความพร้อมให้{คอม|คอมพิวเตอร์|PC}ของเราก่อน{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} หากอยากเล่นเกมให้{สนุก|สนุกสนาน|มีความสุข} ไม่มี{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}จุกจิก{กวนใจ|รบกวน|ก่อกวน}แล้วล่ะก็ อย่าลืม{ตรวจเช็ค|ตรวจสอบ}-{คอมพิวเตอร์|คอม|PC}ตามรายการข้างต้น เพื่อให้ทุกเกมส์ที่{โหลด|ดาวนฺโหลด}มาสามารถเล่นได้แบบ{ไม่มี|ไม่พบ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}นั่นเอง