Home / วิธีรวมไฟล์นามสกุล .001.002

วิธีรวมไฟล์นามสกุล .001.002

วิธีการรวมไฟล์

 

สำหรับ Windows ทุก Version

1. ดาวโหลดไฟล์ Join.exe
2. นำไฟล์ Join.exe ไปวางไว้ใน Folder เดียวกับไฟล์ที่ดาวโหลดมา
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Join.exe

หากไม่สามารถรวมไฟล์ด้วย Join.exe ได้ให้ท่านใช้โปรแกรม HJ-Split แทน
1. เข้าโปรแกรม แล้วกดปุ่ม Join
2. Input เลือกไฟล์ที่ต้องการรวม (เลือกไฟล์ .001)
3. Output เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ไฟล์ที่รวมเสร็จแล้วปรากฎ
4. กดปุ่ม Start

 

สำหรับ Mac OS X

1. ดาวโหลดไฟล์ MacSplitConcat.dmg
2. ติดตั้งและเปิดโปรแกรม
3. กดปุ่ม Concat แล้วเลือก part ของไฟล์ที่ต้องการรวมมาหนึ่งไฟล์ (เช่น abc.mp3.001)

 

สำหรับ Linux

1. ดาวโหลดไฟล์ hjsplit
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ hjsplit แล้วกดปุ่ม Join
3. เลือก part ของไฟล์ที่ต้องการรวมมาหนึ่งไฟล์ (เช่น abc.mp3.001)