Home / ดาวน์โหลดเกมแล้วมีปัญหา แก้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเกมแล้วมีปัญหา แก้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมส์ฟรีที่มี{คน|มนุษย์}ใจดี{อัพ|โหลด}ขึ้นเว็บให้เราดาวน์โหลดมาเล่น ย่อมต้องมี{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ต่างๆ เกิดขึ้นไม่{มาก|หลาย|มากมาย|เยอะ}ก็{น้อย|นิด|เล็กน้อย} เพราะกว่าจะผ่าน{ขั้นตอน|วิธี}การแบ่งไฟล์ บีบอัดไฟล์ ไปจนถึงการดาวน์โหลดและ{แก้ไข|ซ่อมแซม|ปรับปรุง}บัคต่างๆ ให้เล่นได้โดยไม่ต้องใช้ตัวเกมของแท้นั้น อาจเกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}จุกจิกหลายอย่าง นอกจากนี้{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ยอดนิยมที่เกมเมอร์หลายๆ {คน|มนุษย์}เคย{เจอ|พบ}หนึ่งในนั้นก็คือ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ใน{ขั้นตอน|วิธี}การ{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} นั่นเอง
หาก{พบ|เจอ}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ระหว่าง{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} ให้คุณลองทำการ{ตรวจเช็ค|ตรวจสอบ}-{ขั้นตอน|วิธี}การดาวน์โหลดที่เจ้าของไฟล์{แนะนำ|เสนอ|เสนอแนะ}อีกครั้ง หาก{ปฏิบัติ|ทำ}ตาม{ขั้นตอน|วิธี}ทุกอย่างแล้วยังมี{ปัญหา|ข้อบกพร่อง} ให้ลอง{แก้ไข|ปรับปรุง}ตาม{ขั้นตอน|วิธี}ที่เรานำมา{แนะนำ|เสนอ|เสนอแนะ}กันในวันนี้ ได้แก่
1. หากไฟล์บางไฟล์มี{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น ไฟล์เสีย ลิ้งค์ที่ให้ไว้{เสียหาย|เสีย|ชำรุด} ถูกลบ เป็นต้น ต้องทำการแจ้งให้ผู้{อัพโหลด|โหลด}-{ทราบ|รู้}พร้อมกับ{บอก|แจ้ง}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่เจออย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อัพเกมส์ทำการ{แก้ไข|ปรับปรุง}
2. หากเกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}เพราะไฟล์จากการ{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} จริงๆ ควร{แคป|ก๊อป|ก๊อปปี้}-{ภาพ|รูป|รูปภาพ}หน้าจอให้เจ้าของไฟล์ด้วยเพื่อ{ยืนยัน|ตกลง}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}และทำให้เจ้าของไฟล์สามารถ{แก้ไข|ซ่อมแซม|ปรับปุง}-{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ได้ตรงจุด หากมี{ป๊อปอัพ|หน้าต่าง}หรือข้อความใดๆ เกี่ยวกับ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ในการดาวน์โหลดก็ควร{แคป|ก๊อป|ก๊อปปี้}-{ภาพ|รูป|รูปภาพ}ด้วย{เช่นกัน|เหมือนกัน}
3. หากไม่ใช่{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ที่ไฟล์ ก็ควร{ตรวจ|เช็ค}สอบอินเตอร์เน็ตของเราว่าทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยดีหรือไม่ โดยเฉพาะหากใครไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือการ{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิวเตอร์} บางครั้งเว็บโฮสต์ที่อัพไฟล์บางเว็บก็ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ทำให้ต้องใช้{เน็ต|อินเตอร์เน็ต}ที่แรง เร็ว และมีความ{เสถียร|มั่นคง|พอดี}พอสมควร ไม่เช่นนั้นอาจเกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ไฟล์เกมส์ค้างระหว่าง{โหลดเกมส์ PC|โหลดเกมส์คอมพิเตอร์} หรือ{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ไฟล์ไม่สมบูรณ์ได้
และนี่ก็คือสาม{ขั้นตอน|วิธี}ง่ายๆ ในการแก้{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ระหว่างดาวน์โหลดเกมส์ สิ่งสำคัญก็คือ{ตรวจเช็ค|ตรวจสอบ}การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของตัวเองก่อนที่จะแจ้ง{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}ไฟล์เสียเสมอ เพราะอาจเป็นการ{รบกวน|กวน}คนอัพไฟล์โดยใช่เหตุ แต่หาก{ตรวจสอบ|ตรวจเช็ค|ตรวจ}จน{แน่ใจ|มั่นใจ}ว่าไม่ได้เกิด{ปัญหา|ข้อบกพร่อง}จากอินเตอร์เน็ตของเรา ค่อยทำการ{แก้ไข|ปรับปรุง}ด้วย{ขั้นตอน|วิธี}อื่นๆ ต่อไป หวังว่าเมื่อนำ{วิธี|ขั้นตอน}ง่ายๆ 3 ขั้นไปใช้แล้ว เพื่อนๆ จะไม่ต้องปวดหัวระหว่างโหลดเกมส์ PC อีกนะคะ